19-ÅRINGEN DÖMD TILL RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD

medicin_bipolär_sjukdom_fakta
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

15/ 3 2016
19-åringen som mördade Ida Johansson i joggingspåret i Upplands Väsby har dömts till rättspsykiatrisk vård.  Vad var det som triggade igång hans våldsbeteende och fick honom att utföra ett mord?


MEDICIN OCH VÅLD. Ida Johansson blev brutalt mördad i Upplands Väsby  Stockholm när hon var och joggade.Ganska snart så tog polisen 19-åringen som också erkände att det var han som var gärningsmannen. Nu har Socialstyrelsens rättsliga råd kommit fram till att 19-åringen utförde mordet under en allvarlig psykisk störning. Och de menar att 19-åringen fortfarande lider av denna allvarliga psykiska störning. 19-åringen har blivit dömd till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

 

”19-ÅRINGEN LIDER AV AV ALLVARLIG PSYKISK STÖRNING”

Gärningsmannen misstänks lida av en allvarlig psykisk störning.  Hur många gånger har man inte hört den frasen  Det är väl ganska uppenbart att någon som tar en annans människas liv har fel i skallen? En av anledningarna till att advokater och dylikt pushar på allvarlig psykisk störning beror givetvis på att de vill få personen dömd till rättspsykiatrisk vård.
Den rättspsykiatriska vården är inte lika hård som att sitta i fängelse och gärningsmannen kan ofta få kortare strafftid än i en regelrätt fängelsedom.

,Det är då man hör argument såsom personen inte insåg vilka risker hon toghan saknade insikt om sitt sjukdomstillstånd, han visste inte att han gjorde fel eftersom han var sjuk vid tillfället osv. Eller som 19-åringens advokat  Sofia Björksten sade: ”Han mådde inte bra när det hände.”

Personer som inte räknas som tillräkneliga ska slippa fängelsestraff enligt lagen.

Samtidigt kan jag hålla med om att det självklart finns personer som nog inte borde sitta i finkan och som verkligen är psykiskt sjuka. Men om nu en person döms tills rättspsykiatrisk vård. vad innebär det?

 

VAD INNEBÄR RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD?

Rättspsykiatrisk vård innebär rehabilitering av den dömde. Rehabiliteringen kan handla om arbetsterapi, psykologisk hjälp, ev utbildning och vettiga aktiviteter. Den intagne förbereds för att komma tillbaks till samhället.Rättspsykiatrisk vård kan också innebära ren förvaring – dvs. man gör inte så mycket annat än att sitta av tiden genom att titta på tv, vara på sitt rum.  Något som dock är en konstant inom den rättspsykiatriska vården är psykiatrisk medicinering.

 

PSYKOFARMAKA – VÅR TIDS STÖRSTA GISSEL

Psykiatrisk medicin är som sagt praxis vid rättspsykiatrisk vård – och all annan psykiatrisk vård för den delen. Samlingsnamnet för psykiatriska mentala mediciner är psykofarmaka. Psykofarmakan kan trigga igång våldsbeteendet hos en individ. Det finns otaliga dokumentationer om hur psykofarmakan kan skapa aggression och tvångstankar.

Faktum är att det står oftast på burkarna till psykofarmakan om dess biverkningar. Där kan man läsa att bieffekterna kan vara saker såsom: plötsligt död, självmord, nedsatt sexuell lust, tvångstankar, viktuppgång, aggression, förändrad personlighet etc. Listan kan göras lång.

Det är många mord som har utförts under inflytande av psykofarmaka. Var det psykofarmakan som var orsaken till att 19-åringen tog livet av Ida Johansson? Kanske, kanske inte. 19-åringen själv säger att han fick en impuls att döda när han promenerade på samma joggingspår som han träffade på Ida. Det är i alla fall glasklart att 19-åringen intog psykiatrisk medicin. Han hade även en NPF-diagnos ( neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Plus det faktum att han varit kund hos psykiatrin en längre tid.

I nedanstående video så resonerar Michael Moore om orsaken till skolskjutningarna i USA. Kan det vara så att det är psykofarmakan som är bakom våldet? (Prescription drugs = psykiatrisk medicin som man fått via recept av läkare).

ÄR DET PSYKOFARMAKAN SOM SKAPAR VÅLD?

Om teorin med psykofarmakan och våldsamheten är korrekt så innebär det inte bara att rättspsykiatrisk vård är verkningslös – det innebär även att den rättspsykiatriska vården bidrar  till den ökade våldsspiralen i samhället.  Den teorin visar också vilken ulv i fårakläder som psykiatrin verkligen är.

Det första man borde göra om man vill rehabilitera någon är att få denna att sluta med gatudroger och även sluta med psykofarmakan. Detta är ett scenarion som känns väldigt avlägset med tanke på att det är svenska myndigheter som mest av alla pushar att psykofarmaka ska tas. Vi pratar t.ex. om Socialstyrelsen och läkemedelsverket som faktiskt inte pratar om annat än hur fantastiskt psykofarmaka och amfetamin är – speciellt bra är det för de stökiga barnen.

I detta nu i Sverige så får mer och mer personer neuropsykiatriska diagnoser med tillhörande psykofarmaka.  Vad denna diagnostisering och medicinering kommer att innebära för Sveriges väl och ve kan man bara spekulera över.

Referenser

Kommitten mänskliga rättigheter (KMR): 19-åringen och antidepressiva

 

Kommentera