MIGRATIONSVERKET 10 MILJONER KRONOR TILL RESOR FÖR ANHÖRIGINVANDRARE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Mars 2018

Migrationsverket har betalat ut 10 miljoner kronor till anhöriginvandrare så att de har kunnat ta sig till Sverige.

Läs mer:

Samnytt: 10 miljoner kronor till resor för anhöriginvandrare

Kommentera